Author: kancelaria

Zarówno środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego OFE, jak i kwoty składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowane na subkoncie ZUS, podlegają podziałowi w razie rozwodu. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w Postanowieniu Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 kwietnia 2019...

Jako osoby fizyczne – jako konsumenci jesteśmy bardziej chronieni. Biorąc coś na przysłowiową fakturę nasze uprawnienia/ochrona  są zdecydowanie zmodyfikowane, a nawet ograniczone w porównaniu do kupującego będącego konsument. Podobnie nasze uprawnienia nie są tak rozbudowane, jeżeli kupujemy coś od osoby fizycznej, a nie od przedsiębiorcy. Jeżeli...

Czy według art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości nabytej do majątku wspólnego, w przypadku, gdy zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym na podstawie dziedziczenia nastąpiło nabycie przez małżonka pozostałego przy...

Zasadą jest, że śmierć wspólnika spółki cywilnej prowadzi do wygaśnięcia stosunku, jaki łączył zmarłego z pozostałymi wspólnikami, a sytuacja spadkobierców upodabnia się do sytuacji występującego wspólnika, uregulowanej w art. 871 Kodeksu cywilnego. Śmierć wspólnika dwuosobowej spółki cywilnej skutkuje jej rozwiązaniem (spadkobiercy zmarłego wspólnika nie wchodzą...