Prawo handlowe

Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabyty przez jednego z małżonków z majątku wspólnego wchodzi w skład tego majątku. Kwestia wykonywania praw korporacyjnych z tak nabytego udziału jest kwestią odrębną. Pomimo, że udziały nabyte przez jednego z małżonka ze środków z majątku wspólnego wchodzą do...