Prawo rodzinne

Zarówno środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego OFE, jak i kwoty składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowane na subkoncie ZUS, podlegają podziałowi w razie rozwodu. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w Postanowieniu Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 kwietnia 2019...

Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabyty przez jednego z małżonków z majątku wspólnego wchodzi w skład tego majątku. Kwestia wykonywania praw korporacyjnych z tak nabytego udziału jest kwestią odrębną. Pomimo, że udziały nabyte przez jednego z małżonka ze środków z majątku wspólnego wchodzą do...