Oferta

Kancelaria oferuje kompleksowy zakres usług prawnych. Nasze usługi świadczymy zarówno dla Klienta Indywidualnego, jak i Przedsiębiorcy oraz innych podmiotów i jednostek.

 

 

Oferta obejmuje:

 • Porady prawne
 • Obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych, wykroczeniowych
 • Reprezentacja przed organami ścigania
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Reprezentacja przed organami administracyjnymi i samorządowymi wszystkich stopni
 • Rozwiązywanie sporów, ugody sądowe i pozasądowe
 • Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi (cywilnymi, rodzinnymi, pracy i ubezpieczeń społecznych) gospodarczym i administracyjnymi wszystkich instancji

 • Pomoc w uzyskiwaniu zaświadczeń, koncesji, zezwoleń, aktów stanu cywilnego
 • Opiniowanie i Sporządzanie umów
 • Dokonywanie zgłoszeń do KRS oraz innych organów ewidencyjnych
 • Pomoc w przeprowadzaniu negocjacji
 • Pomoc prawna w bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego
 • Stała obsługa prawna przedsiębiorców
 • Sporządzanie pism procesowych w tym: pozew, odpowiedź na pozew, wniosek w postępowaniu nieprocesowym, subsydiarny i prywatny akt oskarżenia, apelacja, zażalenie, odwołanie, skarga, skarga kasacyjna i innych