Prawo cywilne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego materialnego i procesowego, w tym prawa rzeczowego (nieruchomości i ruchomości), zobowiązaniowego, spadkowego, wieczysto-księgowego, spółdzielczego i lokatorskiego, prawa pracy i handlowego oraz wielu węższych gałęzi prawa.

Zakres obsługi prawnej

Kancelaria zapewnia szeroki wachlarz usług z zakresu prawa cywilnego, takich jak:

 • prowadzenie spraw o zapłatę
 • zabezpieczenie roszczeń majątkowych i niemajątkowych
 • dochodzenie roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • ochrona dóbr osobistych
 • ochrona prawa własności i posiadania,
 • pomoc prawna/reprezentacja w sprawach w przedmiocie współwłasności, użytkowania wieczystego, zasiedzenia, hipotek, zastawu, służebności, drogi koniecznej, użytkowania, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wywłaszczenia, rozgraniczenia i innych
 • eksmisja, ochrona praw lokatora
 • przygotowywanie projektów umów oraz opiniowanie umów
 • doradztwo prawne z zakresu zawierania i wykonywania umów w tym stwierdzenie nieważności umowy, uznanie umowy za bezskuteczną, zawarcie umowy, rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie, kara umowna, opóźnienie i zwłoka, wynagrodzenie, zabezpieczenie, zastrzeżenia umowne i inne
 • sprawy wieczystoksięgowe – przygotowywanie wniosków do ksiąg wieczystych
 • sprawy o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych
 • windykacja należności
 • postępowanie egzekucyjne, przeciwegzekucyjne i zabezpieczające
 • postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumenta