Prawo pracy

Prawo pracy

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy jest gałęzią prawa obejmującą szereg norm i regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

Kompleksowe usługi doradcze z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy

Kancelaria prowadzi doradztwo prawne począwszy od zatrudnienia pracowników, kończąc na rozwiązaniu umów o pracę.
Oferta kierowana jest zarówno do pracowników, jak i pracodawców, obejmuje w szczególności pomoc prawną z zakresu:

 • sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, klauzule o zakazie konkurencji, klauzule o tajemnicy przedsiębiorstwa
 • regulamin wynagradzania, regulamin pracy
 • sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń zmieniających i porozumień zmieniających, powierzenia pracownikowi innej pracy
 • reprezentacji w sporach o roszczenia ze stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą
 • mobbingu, dyskryminacji
 • zakazu konkurencji zwolnienia grupowe, świadczenia przysługujące w przypadku rozwiązywania z pracownikiem umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy
 • porad prawnych z zakresu praw i obowiązków pracownika i pracodawcy
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • rozwiązania/wypowiedzenia umowy o pracę
 • wypadki przy pracy, choroby zawodowe
 • czas pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, system zadaniowego czasu pracy
 • urlop bezpłatny, urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński i tacierzyński
 • emerytury, renty, ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe
 • mediacje