Prawo rodzinne

Ze względu na szczególną wagę spraw z zakresu prawa rodzinnego oraz ich duży wpływ na życie rodzinne naszych Klientów, Kancelaria dokłada dużej staranności, aby zapewnić możliwie szybkie rozstrzygnięcia każdej sprawy. Nasi Klienci mogą liczyć na dyskrecję, zrozumienie oraz pełne wsparcie.

Zakres obsługi prawnej

Kancelaria zapewnia szeroki wachlarz usług z zakresu prawa rodzinnego, takich jak:

  • rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
  • ustalenie pochodzenia dziecka, uznanie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
  • alimenty
  • podział majątku wspólnego
  • zarząd majątkiem
  • małżeńskie ustroje majątkowe
  • odpowiedzialność za zobowiązania małżonka
  • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej w tym kontakty, alimenty, ograniczenie i pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, piecza zastępcza
  • opieka i kuratela w tym sprawy o ubezwłasnowolnienie
  • przysposobienie

Czym jest prawo rodzinne i opiekuńcze?

Prawo rodzinne to gałąź prawa, która określa stosunki osobiste i majątkowe wynikające z faktu zawarcia związku małżeńskiego. Prawo rodzinne obejmuje również stosunki między rodzicami oraz ich dziećmi, a także stosunki wynikające z pokrewieństwa i powinowactwa.
Podstawowym źródłem prawa rodzinnego i opiekuńczego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy uchwalony w roku 1964, wraz z jego nowelizacjami. Kwestie związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym są również uregulowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wielu innych licznych aktach ustawowych, a także międzynarodowych przepisach prawa.

Kontakt