Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Zakres obsługi prawnej

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi pełną obsługę prawną spraw spadkowych, a w szczególności:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza
 • wydziedziczenie, uznanie za niegodnego
 • przyjęcie i odrzucenie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia
 • długi spadkowe
 • testament – formy, sporządzenie, odwołanie, nieważność
 • zapis, polecenie
 • zachowek

Czym jest prawo spadkowe?

Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego. Prawo spadkowe reguluje kwestie związane z przejściem praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Kwestie związane z prawem spadkowym w Polsce są regulowane w księdze czwartej kodeksu cywilnego o nazwie „Spadki”. Prawo spadkowe wiąże się ściśle z innymi gałęziami prawa cywilnego.

Prawa i obowiązki majątkowe (np. prawa rzeczowe, długi i wierzytelności) w większości przypadków nie wygasają po śmierci ich dotychczasowego podmiotu (inaczej spadkodawcy), ale mogą zostać przeniesione w postaci spadku na spadkobierców, a proces ten to dziedziczenie.

Kto jest spadkobiercą ustawowym?

Zgodnie z ustawą spadkobiercy ustawowi są określani na podstawie pokrewieństwa (więzów krwi) lub więzi prawnej (np. małżeństwo lub przysposobienie). Do osób, które mogą dziedziczyć z mocy ustawy, w szczególności należą:

 • małżonkowie,
 • dzieci, wnuki, prawnuki itd.
 • rodzice
 • dziadkowie
 • rodzeństwo oraz zstępni rodzeństwa (np. siostrzeniec lub bratanek, etc.)
 • pasierbowie.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 r. (nowy stan prawny obowiązuje od 28 czerwca 2009 r.), nastąpiło poszerzenie kręgu spadkobierców ustawowych. Na mocy ustawy do dziedziczenia zostali włączeni dziadkowie oraz pasierbowie. Dzięki temu istnieje możliwość, aby dziadek otrzymał spadek po wnuku.

Kontakt