Różnice między odrzuceniem spadku a zrzeczeniem się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia to umowa zawarta w formie aktu notarialnego na podstawie której przyszły spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy. Spadkobierca ze spadkodawcą jeszcze za życia zawierają umowę mocą której wyłączają dziedziczenie. Co ważne – zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się.

Odrzucenie spadku to oświadczenie woli spadkobiercy po śmierci spadkodawcy, złożone w ustawowym terminie 6 miesięcy. Spadkobierca odrzucający spadek traktowany jest jakby spadku nie dożył natomiast udział spadkowy, który by mu przypadł, przypada jego zstępnym. Jeżeli odrzucamy spadek i nie chcemy aby nasze dzieci go dziedziczyły to one również muszą spadek odrzucić.

Powrót