Wynagrodzenie

Kancelaria proponuje Państwu przejrzystą formę rozliczeń, tak aby koszty i cena zlecanej sprawy były Państwu znane już na początku współpracy oraz zostały dopasowane do potrzeb i oczekiwań Klientów Kancelarii.

Od czego zależy wysokość wynagrodzenia?

Wynagrodzenie za pomoc prawną ustalane jest każdorazowo w indywidualnej umowie z Klientem. Jego wysokość uzależniona jest m.in. od:

  • rodzaju sprawy – wartości przedmiotu sprawy, stopnia jej skomplikowania i etapu od którego zaangażowany jest adwokat, konieczności zaangażowania specjalistów spoza Kancelarii, nakładu pracy adwokata
  • sposobu kontaktów – w siedzibie Kancelarii, w siedzibie Klienta, na odległość
  • charakteru współpracy – stała lub doraźna
  • formy wybranego wynagrodzenia

Formy wynagrodzenia

Kancelaria oferuje formy wynagrodzenia uwzględniające potrzeby zarówno doraźnej pomocy prawnej, jak i stałej obsługi prawnej. Formy wynagrodzenia opierają się na następujących rozliczeniach:

Wynagrodzenie za czynność lub sprawę

Wynagrodzenie za dokonanie określonej czynności (np. sporządzenie opinii, projektu umowy, pisma, porada prawna) lub prowadzenie sprawy (np. postępowania sądowe), wynagrodzenie przeważnie stosowane przy doraźnej usłudze prawnej,

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie w stałej wysokości za miesięczną obsługę prawną, forma współpracy dająca możliwość korzystania ze wszystkich usług Kancelarii w atrakcyjnych cenach, wynagrodzenie rekomendowane szczególnie dla przedsiębiorców przy stałej obsłudze prawnej, ale także dla klientów indywidualnych planujących długotrwałą współpracę z adwokatem,

Wynagrodzenie godzinowe

Wynagrodzenie godzinowe, stanowiące iloczyn ustalonej stawki i czasu pracy poświęconego na realizację zadania.

Wynagrodzenie mieszane

Wynagrodzenie mieszane to połączenie rozliczenia ryczałtowego z godzinowym, wynagrodzenie ustalone w stałej wysokości zawierającej abonament o stałym (zadeklarowanym przez Klienta) limicie godzin przeznaczonym na realizację zlecenia, przy czym po przekroczeniu ustalonego z Klientem limitu godzin abonamentowych dochodzą koszty za dodatkowe godziny.

Success Fee

Wynagrodzenie za osiągnięcie zakładanego celu, składa się z kwoty podstawowej oraz premii określonej przeważnie procentowo w przypadku uzyskania korzystnego rozwiązania dla Klienta.

Kancelaria przewiduje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych, adwokat może ustalić wysokość wynagrodzenia poniżej stawek minimalnych bądź zrezygnować z honorarium w całości działając pro bono.